Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van vijf woningen na beëindiging van het timmerbedrijf op het perceel Florastraat 15 in Boven-Leeuwen.

U kunt het bestemmingsplan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 9 mei tot en met 19 juni 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Florastraat 15, Boven-Leeuwen

NL.IMRO.0668.BOVFlorastraat-BVA1

Tot en met 20 juni 2024 kunt u beroep instellen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 21 juni 2024

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.