Wat regelt dit bestemmingsplan?

De realisatie van 2 woningen.

U kunt het bestemmingsplan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van donderdag 18 april 2024 tot en met woensdag 29 mei 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Merve Öner via moner@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Boven-Leeuwen, Molenstraat 2b-c

BOVMolenstraat2BC-BVA1

Tot en met donderdag 30 mei 2024 kunt u beroep instellen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 31 mei 2024

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.