Pastoor Schoenmakersstraat ong.

Wat regelt dit bestemmingsplan?

Dit plan wijzigt de bedrijfsbestemming op het perceel Steenstraat 15 naar een agrarische bestemming. Deze wijziging betekent een uitbreiding van de bedrijfsbestemming op het perceel Molenstraat 2. Daarnaast wordt aan de zuidzijde van de Pastoor Schoenmakersstraat de bouw van een woning mogelijk gemaakt.

U kunt het plan inzien

U kunt het bestemmingsplan van 20 juni tot en met 31 juli 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Merve Öner via moner@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt het plan ook online inzien

Online: Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat ong.

NL.IMRO.0668.BOVPastSchoenmong-BVA1

Tot en met donderdag 1 augustus 2024 kunt u beroep instellen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 2 augustus 2024

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.