Wat regelt dit wijzigingsplan?

De agrarische bestemming met bouwvlak op het perceel Tesstraat 50 wijzigt in een woonbestemming.

Plan inzien

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan van 4 mei 2023 tot en met 14 juni 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Hennie den Boer via hdboer@westmaasenwaal.nl of via 06 8205 0903.

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan ook online inzien:

Online: Boven-Leeuwen, Tesstraat 50(externe link)

NL.IMRO.0668.BOVTesstraat50-WIV1

Tot en met 15 juni 2023 kunt u beroep instellen

Als u het niet eens bent met het besluit van burgemeester en wethouders én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 16 juni 2023

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het wijzigingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.