Waalbandijk ong. en Pastoor Schoenmakersstraat ong.

Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel gelegen aan de Waalbandijk ong. en Pastoor Schoenmakersstraat ong. in Boven-Leeuwen.

U kunt het plan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 20 juni 2024 tot en met 31 juli 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt de plannen ook online inzien

Online: Waalbandijk ong. en Pastoor Schoenmakersstraat ong., Boven-Leeuwen

NL.IMRO.0668.BOVWaalbandijkong-BVA1

Tot en met 1 augustus 2024 kunt u beroep instellen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 2 augustus 2024

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.