Wat regelt dit bestemmingsplan?

De realisatie van één woning.

U kunt het plan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van donderdag 11 juli tot en met woensdag 21 augustus 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Merve Öner via moner@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt het plan ook online inzien

Online: Maasbommel, Sluissestraat 3a

NL.IMRO.0668.MAASluissestraat3a-BVA1

Tot en met donderdag 22 augustus 2024 kunt u beroep instellen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 23 augustus 2024

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.