De Dag van de Toekomst is de jaarlijkse bijeenkomst vanuit de Visie Leefbaarheid 2030. Op deze dag wordt gekeken naar wat er al is gedaan met de speerpunten en maatregelen voor de leefbaarheidsaspecten wonen, werken, onderwijs, recreatie en zorg? En - ook belangrijk - zijn er nieuwe ontwikkelingen en ideeën die vragen om nieuwe maatregelen?
Samen gaan we met passie op zoek naar nieuwe initiatieven die de leefbaarheid van onze dorpen verbeteren.

In 2020 vond deze bijeenkomst voor de 6e keer plaats.  Een record aantal van bijna 100 inwoners en professionals praatten in het gemeentehuis over wat goed is voor de leefbaarheid van de 8 dorpen en hun inwoners. 

Inspiratie

De deelnemers lieten zich inspireren door Ben van Ooijen van De Tuinen van Appeltern en Klaus Boonstra van het Friese project ‘Seker en Sûn’ (Zeker en Gezond).

Ben trok een parallel tussen de kijk op de toekomst van zijn bedrijf en hoe de gemeente naar 2030 kijkt. Ook brak hij een lans voor meer onderling begrip en de betekenis van een tuin voor een gelukkiger leven.

Klaus vertelde over hoe ze in Friesland - samen met inwoners - de problematiek in de zorg aanpakken. Want ook daar zijn steeds minder mensen beschikbaar om de toenemende zorg te verlenen als gevolg van de vergrijzing. 

West Maas en Waal Arena

Als afsluiting pleitte de ‘Tukker on Tour’ Benno Schildkamp met de nodige humor voor het inrichten van de ‘West Maas en Waal Arena’ als een voetbalstadion.

Daarin zitten de inwoners, ondernemers en organisaties op de tribune en zorgen de spelers in het veld met hun ondersteunende diensten voor een mooie wedstrijd. En dit kan alleen maar alleen als ze - binnen en buiten het veld - goed samenwerken om het publiek een tevreden gevoel te geven. 

 

Aan de slag met oogst van de Dag van de Toekomst

Het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal heeft de oogst van de 6e Dag van de Toekomst vertaald in 10 realiseerbare ideeën. Deze ideeën worden de komende 12 maanden verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 2020/2021. 

Van challenge voor jeugd tot meer samen wonen

Het college stelt de raad voor van de 21 ideeën, die bij de deelnemers aan de Dag van de Toekomst het hoogst scoorden, de volgende over te nemen:

 • Burgerparticipatie
  • Organiseer de verwachtingen die onze inwoners van de gemeente kunnen en mogen hebben
    
 • Duurzaamheid
  • Vergroot de communicatie over duurzaam leven
    
 • Ondernemen en Recreatie
  • Organiseer inspiratie- en/of pitchbijeenkomsten voor inwoners en (jonge) ondernemers
  • Optimaliseer en verbind de huidige struinroutes langs de Maas en de Waal
    
 • Onderwijs en Jeugd 
  • Betrek de jeugd en zet haar in bij het maken en uitvoeren van plannen voor betere leefbaarheid
  • Laat de jeugd als ‘challenge’ haar dorp van de toekomst ontwerpen
    
 • Welzijn en Zorg
  • Stimuleer de bouw van levensloopbestendige woningen
  • Stimuleer de ontwikkeling van ‘samen wonen’ door verschillende doelgroepen
    
 • Wonen
  • Koppel als verbinder grondeigenaren aan belangstellende kopers of huurders
  • Voer goede en inspirerende in het ene dorp ook uit in een of meer andere dorpen
    

Volledige Oogst

Hieronder vindt u per onderwerp de volledige oogst van de Dag van de Toekomst 2020.

Heeft u gevonden wat u zocht?