De Dag van de Toekomst is de jaarlijkse bijeenkomst vanuit de Visie Leefbaarheid 2030. Op deze dag wordt gekeken naar wat er al is gedaan met de speerpunten en maatregelen voor de leefbaarheidsaspecten wonen, werken, onderwijs, recreatie en zorg? En - ook belangrijk - zijn er nieuwe ontwikkelingen en ideeën die vragen om nieuwe maatregelen?
Samen gaan we met passie op zoek naar nieuwe initiatieven die de leefbaarheid van onze dorpen verbeteren.

In 2020 vond deze bijeenkomst voor de 6e keer plaats. Een record aantal van bijna 100 inwoners en professionals praatten in het gemeentehuis over wat goed is voor de leefbaarheid van de 8 dorpen en hun inwoners.

Aan de slag met oogst van de Dag van de Toekomst

Het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal heeft de oogst van de 6e Dag van de Toekomst vertaald in 10 realiseerbare ideeën. Deze ideeën werden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 2020/2021. Wat er inmiddels met deze ideeën is of wordt gedaan, leest u hieronder.

Burgerparticipatie

 • Idee

  • Organiseer de verwachtingen die onze inwoners van de gemeente kunnen en mogen hebben.
 • Maatregel

  • Voorjaar 2021 wordt duidelijk hoe de gemeente omgaat met burgerinitiatieven (o.a. contactpersoon, proces, afhandeltermijn).
  • Zodra het ‘Right to Challenge’ wettelijk verplicht wordt, gaan wij er mee aan de slag. Hierbij kan een groep (georganiseerde) inwoners gebruik maken van het recht om de gemeente ‘uit te dagen’. Hierbij nemen zij taken van haar over als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. 

Duurzaamheid

 • Idee

  • Vergroot de communicatie over duurzaam leven in de gemeente West Maas en Waal.
 • Maatregel

  • Opening eigen Energieloket. 
  • Twee online energie-cafés en aantal webinars over onder andere zonnepanelen.
  • Brief naar 5.500 huiseigenaren over gratis voucher van € 50,- voor energiebesparende producten.
  • Onderzoek naar duurzaamheid waaraan 650 inwoners meededen.
  • Twee online bijeenkomsten over opwekking duurzame energie met grootschalige zon- en windenergie.
  • Uitbrengen van eigen duurzaamheidskrant bij de Maas&Waler.
  • Verzending 6 nieuwsbrieven Duurzaamheid naar zo’n 600 abonnees.
  • Publicatie actuele berichten via de Maas&Waler, onze website en sociale media.

Ondernemen en Recreatie

 • Idee

  • Organiseer inspiratie- en/of pitchbijeenkomsten voor inwoners en (jonge) ondernemers.
 • Maatregel

  • Voor de organisatie van inspiratie-bijeenkomsten in 2021 voor inwoners gaan we overleggen met de 8 dorpsplatforms. 
  • De geplande pitch op de landelijke Dag van de Ondernemer (20-11-2020) is uitgesteld naar 19-11-2021.
 • Idee

  • Optimaliseer en verbind de huidige struinroutes langs de Maas en de Waal.
 • Maatregel

  • Samen met de regiogemeenten gaan we eerst de wandelroutes optimaliseren en daarna in 2021 de routes aan elkaar verbinden.

Onderwijs en Jeugd 

 • Idee

  • Betrek de jeugd en zet haar in bij het maken en uitvoeren van plannen voor betere leefbaarheid.
 • Maatregel

  • Dorpsplatforms hebben kinderen en jongeren betrokken bij het maken van hun Dorps Ontwikkel Plannen. 
  • Jongeren(groepen) vragen vaker een beloning van € 750,- aan voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp.
 • Idee

  • Laat de jeugd als ‘challenge’ haar dorp van de toekomst ontwerpen.
 • Maatregel

  • Enkele dorpsplatforms hebben in het verleden in samenwerking met de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) soortgelijke projecten uitgevoerd. In het komende voorjaarsoverleg met alle platforms bespreken we hun mogelijkheden.
  • Aan de Dag van de Toekomst op 4 februari doen voor het eerst ook jongeren mee.
  • Jongeren hebben ook meegedacht over de discussie-stellingen voor de themasessie ‘Onderwijs en Jeugd’.

Welzijn en Zorg

 • Idee

  • Stimuleer de bouw van levensloopbestendige woningen.
 • Maatregel

  • Dit idee voeren we uit via het zogenaamde Toetsingskader Woningbouw.
 • Idee

  • Stimuleer de ontwikkeling van ‘samen wonen’ door verschillende doelgroepen
 • Maatregel

  • Als we initiatieven binnenkrijgen, werken er hier zoveel mogelijk aan mee.

Wonen en Mobiliteit

 • Idee

  • Koppel als verbinder grondeigenaren aan belangstellende kopers of huurders.
 • Maatregel

  • We geven hier vorm aan in Appeltern (voormalige Gravin van Rechterenschool) en in Maasbommel (voormalig dorpshuis De Hanze) met ‘Mijn huis staat in Gelderland’.
 • Idee

  • Voer goede en inspirerende in het ene dorp ook uit in een of meer andere dorpen.
 • Maatregel

  • Dit gebeurt al maar we houden rekening met de kwaliteit en identiteit van het dorp. Uiteindelijk bepaalt de grondeigenaar zelf welk plan hij wil realiseren.

Inspiratie

De deelnemers lieten zich inspireren door Ben van Ooijen van De Tuinen van Appeltern en Klaus Boonstra van het Friese project ‘Seker en Sûn’ (Zeker en Gezond).

Ben trok een parallel tussen de kijk op de toekomst van zijn bedrijf en hoe de gemeente naar 2030 kijkt. Ook brak hij een lans voor meer onderling begrip en de betekenis van een tuin voor een gelukkiger leven.

Klaus vertelde over hoe ze in Friesland - samen met inwoners -de problematiek in de zorg aanpakken. Want ook daar zijn steeds minder mensen beschikbaar om de toenemende zorg te verlenen als gevolg van de vergrijzing.

West Maas en Waal Arena

Als afsluiting pleitte de ‘Tukker on Tour’ Benno Schildkamp met de nodige humor voor het inrichten van de ‘West Maas en Waal Arena’ als een voetbalstadion.

Daarin zitten de inwoners, ondernemers en organisaties op de tribune en zorgen de spelers in het veld met hun ondersteunende diensten voor een mooie wedstrijd. En dit kan alleen maar alleen als ze - binnen en buiten het veld - goed samenwerken om het publiek een tevreden gevoel te geven.

Heeft u gevonden wat u zocht?