Op de 7e Dag van de Toekomst op 4 februari praatten bijna 90 inwoners, ondernemers en vrijwilligers(organisaties) over de leefbaarheid van onze 8 dorpen in 2030. Door corona was het een digitale ‘thuisblijfeditie’. Het thema dit jaar was Samenwerken & Promoten.

De Dag van de Toekomst is de jaarlijkse bijeenkomst vanuit de Visie Leefbaarheid 2030. We kijken naar wat er al is gedaan met de speerpunten en maatregelen voor de leefbaarheidsaspecten wonen, werken, onderwijs, recreatie en zorg. En - ook belangrijk - zijn er nieuwe ontwikkelingen en ideeën die vragen om nieuwe maatregelen?
Samen gaan we met passie op zoek naar nieuwe initiatieven die de leefbaarheid van onze dorpen verbeteren.

Aan de slag met oogst van de Dag van de Toekomst

Burgerparticipatie 

 • Maak de al voorgenomen start van een ambtelijk dorpsteam concreet en vorm zo een laagdrempelig aanspreekpunt in alle dorpen voor vragen en signalen van inwoners, organisaties en ondernemers.

Duurzaamheid 

 • Zet ondernemers en inwoners met mooie duurzame voorbeelden in de spotlights (rolmodellen);
 • Zet meer in op het aanpakken van de bron: energie besparen;
 • Benut grote daken voor het opwekken van zonne-energie (specifiek van scholen).

Ondernemen en Recreatie 

 • Verspreid recreatie en toerisme over de hele gemeente maar houd rekening met de inwoners;
 • Zorg voor maatwerk door meer mogelijk te maken buiten de gebaande paden;
 • Organiseer betere communicatie en balans tussen inwoners en ondernemers.

Onderwijs en Jeugd 

 • Maak meer en breder bekend waar jongeren in West Maas en Waal terecht kunnen voor jeugdhulpverlening.

Welzijn en Zorg

 • Stimuleer bij alle organisaties, die de gemeente (mede)financiert, bewustwording over preventie; 
 • Communiceer tijdig met de direct betrokkenen als er kwetsbare personen in hun buurt komen wonen;
 • Zorg voor meer bekendheid van de Lokale Alliantie Veilig Ouder Worden.

Wonen en Mobiliteit

 • Neem alle – ook bij andere thema’s – genoemde ideeën over wonen mee in de nieuwe woonvisie voor zover dit al niet gebeurt via o.a. het zogenaamde Toetsingskader.

Toenmalig wethouder Bert van Swam en de bijna 100 deelnemers sloten samen af met een toost op een gezondere en beter leefbare toekomst.

Heeft u gevonden wat u zocht?