Wat regelt dit omgevingsplan?

Het omgevingsplan ziet op de realisatie van drie vrijstaande woningen op een perceel aan de Polstraat, naast nummer 28.

U kunt het plan inzien

U kunt het ontwerp omgevingsplan van 6 juni 2024 tot en met 17 juli 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Ieke Kusters via ikusters@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt het omgevingsplan ook online inzien

Online: Dreumel, Polstraat ong.

NL.IMRO.0668.DREPolstraatong-TOO1

Tot en met 17 juli 2024 kunt u een zienswijze geven

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk.

Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.