Proces omgevingsvisie buitengebied

Aansluitend aan een zorgvuldig participatieproces heeft de ontwerp Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal van 24 juni tot en met 4 augustus 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn kon iedereen een reactie (zienswijze) geven. De ingediende zienswijzen zijn van een inhoudelijke reactie voorzien in de Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal. Sommige van deze reacties hebben geleid tot een aanpassing van de ontwerp Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal. Op 9 december 2021 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal gewijzigd vastgesteld. Zie hier het raadsbesluit: Raadsbesluit Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal.

Heeft u gevonden wat u zocht?