Ga naar homepage - Logo gemeente West Maas en Waal

Omgevingsvisie buitengebied

Op deze website geeft de gemeente haar integrale visie op het buitengebied van West Maas en Waal. Het beleid voor de zes belangrijkste thema's wordt met deze website op integrale en eenvoudige wijze ontsloten. 

Op de kaart behorende bij deze omgevingsvisie zijn de verschillende gebiedstypen binnen het buitengebied van de gemeente West Maas en Waal weergegeven: Komgronden, Oeverwallen en Uiterwaarden. Naast een algemene beschrijving van deze gebiedstypen, wordt per gebiedstype aangegeven welke beleidsthema’s relevant zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Indien u uitsluitend geïnteresseerd bent in het beleid voor een specifiek thema, dan kunt u via het hoofdmenu (de balk bovenin) het beleid voor de verschillende thema’s raadplegen. Naast een algemene beschrijving van de beleidsthema’s, zijn per thema tevens het huidig beleid, de trends en ontwikkelingen en de ambities en keuzes voor de diverse gebiedstypen raadpleegbaar.