Logo omgevingsvisie west maas en waal

Participatieproces omgevingsvisie

In een omgevingsvisie staan de langetermijnplannen over de omgeving waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. Er staat in wat we in onze gemeente willen behouden, versterken en ontwikkelen. Een omgevingsvisie vormt een belangrijk instrument voor de gemeente: ieder nieuw plan wordt hieraan getoetst. Gezien het belang en de impact van de omgevingsvisie op de toekomst van onze gemeente, vinden wij het belangrijk dat deze visie samen met u tot stand komt.

In 3 stappen samen naar een omgevingsvisie

Ons proces om tot een omgevingsvisie te komen, bestaat uit 3 stappen. In elke stap heeft u als bewoner de mogelijkheid om mee te denken. De 3 stappen zien er in het kort als volgt uit:
 

Stap 1: een goede start  

In de eerste stap werken we aan een helder overzicht van de ambities en opgaven in West Maas en Waal. Het gaat bijvoorbeeld over de opgave voor nieuwbouw, energietransitie, maar ook welke voorzieningen we nodig hebben in de toekomst. Dit overzicht krijgen we door:

 • Gesprekken met de beleidsmedewerkers van de gemeente (de ‘beleidsdenkers’)
 • Gesprekken met vertegenwoordigingen uit de gemeente (de ‘gebiedsdenkers’). Lees het complete verslag van de werksessie met de gebiedsdenkers.
  Deze gebiedsdenkers bestaan uit 3 groepen:
  • de dorpen (met bijvoorbeeld vertegenwoordiging vanuit de dorpsplatforms)
  • het buitengebied (met bijvoorbeeld agrariërs en het waterschap)
  • het recreatiegebied (met bijvoorbeeld recreatieondernemers)
 • Een vragenlijst voor alle inwoners en ondernemers. Lees de resultaten van de vragenlijstlink naar pdf bestand (11,1 MB).

Met deze informatie krijgen we een goed overzicht wat er speelt in de gemeente. Op basis hiervan bepalen we in stap 2 de mogelijke koersen.

Stap 2: koers omgevingsvisie  

In de tweede stap verdiepen we de ambities en opgaven:

 • Per thema definiëren we de belangrijkste speerpunten.
  Dit doen we samen met de beleids- en gebiedsdenkers.
 • Op basis hiervan ontwikkelen we een ‘keuzetool’
  Hierin staan de hoofdkeuzes bij de verschillende opgaven gevisualiseerd. Zo is zichtbaar welke mogelijkheden er zijn voor de verschillende opgaven. En welke mogelijke gebieden of locaties er voor bepaalde opgaven zijn. Soms kunnen opgaven met elkaar gecombineerd worden. Maar soms niet en moeten er keuzes worden gemaakt. Deze keuzetool gebruiken we om keuzes af te wegen. Deze maken we samen met de beleidsdenkers, gebiedsdenkers en inwoners. 
 • Een toer langs alle dorpen
  Samen met inwoners maken we inzichtelijk welke keuzes er zijn en welk beeld u als inwoner bij deze keuzes heeft. 

Stap 3: ontwerp omgevingsvisie 

In de 3e stap werken we op basis van alle inbreng de bepaalde koers voor de omgevingsvisie uit. 

 • We stellen samen met de beleidsdenkers en gebiedsdenkers een conceptrapport van de omgevingsvisie op. Lees het verslag van 7 november 2023.
 • Reactiemogelijkheidlink naar pdf bestand ( 572 KB) over het conceptrapport voor alle inwoners. 
 • Met deze inbreng maken we de zogenaamde ontwerp omgevingsvisie.
 • Presentatie ontwerp omgevingsvisie aan het college en de gemeenteraad. Zij worden tijdens het proces van de totstandkoming regelmatig op de hoogte gehouden.
 • De definitieve omgevingsvisie komt ter inzage. Inwoners kunnen nog een reactie indienen bij de gemeente.
 • De gemeenteraad stelt uiteindelijk de omgevingsvisie vast. Daarmee is het vanaf dat moment beleid dat voor de gemeente richtinggevend is. Dit gebruiken we om alle plannen en initiatieven te toetsen.  

Heeft u gevonden wat u zocht?