Wat is typisch voor uw dorp? En wat is belangrijk voor uw dorp als het gaat om woningbouw, milieu, natuur, water, recreatie, agrarische bedrijvigheid en gezondheid? Waar liggen kansen en mogelijkheden? Wat moeten we behouden, wat kunnen we verbeteren? We hielden in elk dorp een inloopavond om met u hierover te praten.

Hieronder vindt u per dorp een terugkoppeling van de inloopavonden.

Boven-Leeuwen, 11 april 2023

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw input vorige week bij de dorpsavond Boven-Leeuwen voor de Omgevingsvisie en het Programma Vitaal Platteland. We zijn blij met de grote opkomst tijdens deze dorpsavond. Met uw input kunnen we verdere stappen gaan zetten in het ontwikkelen van een gedragen Omgevingsvisie en Programma voor de gemeente en uw dorp. 

Sfeer van de avond

Aan de hand van de 11 verschillende thema’s voor de Omgevingsvisie inventariseerden we hoe u denkt over een breed scala

aan onderwerpen. U plakte uw mening massaal op de verschillende stellingen en bracht veel aanvullende input in. In Boven-Leeuwen zagen we dat het thema wonen erg leeft onder de inwoners, vooral geschikte locaties. Daarnaast bracht u veel in over de toekomst van het buitengebied en de thema’s gezondheid & milieu en verkeer & vervoer.

Leeswijzer

In het volledige verslaglink naar pdf bestand (7 mB) vindt u de opbrengsten van de dorpsavond. U vindt hier foto’s van de verschillende posters, met daaronder alle reacties van de post-its op een rij. 

Hoe nu verder?

Gemeente West Maas en Waal

De vervolgstap is een uitgebreide analyse van de ingebrachte input tijdens de dorpsavonden voor ieder dorp. We kijken goed naar de resultaten en hoe we uw mening kunnen opnemen in de verschillende te maken keuzes. Vooral wanneer de meningen binnen het dorp uiteen lagen, zullen we een goede afweging moeten maken over de te nemen richting. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld welk effect de keuzes in één dorp heeft op de andere dorpen in de gemeente.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de dorpsavond of dit verslag? Of input die u ons nog wilt meegeven? Neem vooral contact op met Hennie den Boer, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, via hdboer@westmaasenwaal.nl.

Om uw privacy te waarborgen, zijn op de foto’s gemaakt tijdens de dorpsavond personen onherkenbaar gemaakt.

Maasbommel, 13 april 2023

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw input vorige week bij de dorpsavond Maasbommel voor de Omgevingsvisie en het Programma Vitaal Platteland. We zijn blij met de grote opkomst tijdens deze dorpsavond. Met uw input kunnen we verdere stappen gaan zetten in het ontwikkelen van een gedragen Omgevingsvisie en Programma voor de gemeente en uw dorp. 

Sfeer van de avond

Aan de hand van de 11 verschillende thema’s voor de Omgevingsvisie inventariseerden we hoe u denkt over een breed scala aan onderwerpen. U plakte uw mening massaal op de verschillende stellingen en bracht veel aanvullende input in. In Maasbommel zagen we dat de mogelijke komst van een varkensstal aan de Kievietweg erg leeft onder de inwoners. Daarnaast deelde u vooral over de thema’s natuur & landschap, gezondheid & milieu en recreatie & toerisme in grote getalen uw mening.

Leeswijzer

In het volledige verslaglink naar pdf bestand (7 mB) vindt u de opbrengsten van de dorpsavond. U vindt hier foto’s van de verschillende posters, met daaronder alle reacties van de post-its op een rij.

Hoe nu verder?

De vervolgstap is een uitgebreide analyse van de ingebrachte input tijdens de dorpsavonden voor ieder dorp. We kijken goed naar de resultaten en hoe we uw mening kunnen opnemen in de verschillende te maken keuzes. Vooral wanneer de meningen binnen het dorp uiteen lagen, zullen we een goede afweging moeten maken over de te nemen richting. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld welk effect de te maken keuzes in één dorp heeft op de andere dorpen in de gemeente.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de dorpsavond of dit verslag? Of input die u ons nog wilt meegeven? Neem vooral contact op met Hennie den Boer, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, via hdboer@westmaasenwaal.nl.

Om uw privacy te waarborgen, zijn op de foto’s gemaakt tijdens de dorpsavond personen onherkenbaar gemaakt.

Altforst, 18 april 2023

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw input vorige week bij de dorpsavond Altforst voor de Omgevingsvisie en het Programma Vitaal Platteland. We zijn blij met de grote opkomst tijdens deze dorpsavond. Met uw input kunnen we verdere stappen gaan zetten in het ontwikkelen van een gedragen Omgevingsvisie en Programma voor de gemeente en uw dorp. 

Sfeer van de avond

Aan de hand van de 11 verschillende thema’s voor de Omgevingsvisie inventariseerden we hoe u denkt over een breed scala aan onderwerpen. U plakte uw mening massaal op de verschillende stellingen en bracht veel aanvullende input in. In Altforst zagen we dat de thema’s wonen, recreatie & toerisme, verkeer & vervoer en voorzieningen erg leven onder de inwoners. U kwam niet alleen voor de Omgevingsvisie en het Programma Vitaal Platteland, maar nam ook deel aan de parallelle sessies voor de Dorpendeal. 

Leeswijzer

In het volledige verslaglink naar pdf bestand (2mB) vindt u de opbrengsten van de dorpsavond. U vindt hier foto’s van de verschillende posters, met daarbij (t.b.v. de leesbaarheid) uitgetypt de reacties geplaatst op de post-its.

Hoe nu verder?

De vervolgstap is een uitgebreide analyse van de ingebrachte input tijdens de dorpsavonden voor ieder dorp. We kijken goed naar de resultaten en hoe we uw mening kunnen opnemen in de verschillende te maken keuzes. Vooral wanneer de meningen binnen het dorp uiteen lagen, zullen we een goede afweging moeten maken over de te nemen richting. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld welk effect de te maken keuzes in één dorp heeft op de andere dorpen in de gemeente.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de dorpsavond of dit verslag? Of input die u ons nog wilt meegeven? Neem vooral contact op met Hennie den Boer, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, via hdboer@westmaasenwaal.nl.

Om uw privacy te waarborgen, zijn op de foto’s gemaakt tijdens de dorpsavond personen onherkenbaar gemaakt.

Wamel, 24 april 2023

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw input vorige week bij de dorpsavond Wamel voor de Omgevingsvisie en het Programma Vitaal Platteland. We zijn blij met de grote opkomst tijdens deze dorpsavond. Met uw input kunnen we verdere stappen gaan zetten in het ontwikkelen van een gedragen Omgevingsvisie en Programma voor de gemeente en uw dorp. 

Sfeer van de avond

Aan de hand van de 11 verschillende thema’s voor de Omgevingsvisie inventariseerden we hoe u denkt over een breed scala aan onderwerpen. U plakte uw mening massaal op de verschillende stellingen en bracht veel aanvullende input in. In Wamel zagen we dat u veel deelde over de identiteit van het dorp, de thema’s gezondheid & milieu, wonen en natuur & landschap. Daarnaast werd door dorps-platform Samen Wamel een presentatie gegeven aan de F.D. Wamel om hun input voor de Omgevingsvisie toe te lichten.

Leeswijzer

In het volledige verslaglink naar pdf bestand (2mB) vindt u de opbrengsten van de dorpsavond. U vindt hier foto’s van de verschillende posters, met daarbij (t.b.v. de leesbaarheid) uitgetypt de reacties geplaatst op de post-its.

Hoe nu verder?

De vervolgstap is een uitgebreide analyse van de ingebrachte input tijdens de dorpsavonden voor ieder dorp. We kijken goed naar de resultaten en hoe we uw mening kunnen opnemen in de verschillende te maken keuzes. Vooral wanneer de meningen binnen het dorp uiteen lagen, zullen we een goede afweging moeten maken over de te nemen richting. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld welk effect de te maken keuzes in één dorp heeft op de andere dorpen in de gemeente.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de dorpsavond of dit verslag? Of input die u ons nog wilt meegeven? Neem vooral contact op met Hennie den Boer, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, via hdboer@westmaasenwaal.nl

Om uw privacy te waarborgen, zijn op de foto’s gemaakt tijdens de dorpsavond personen onherkenbaar gemaakt.

Alphen, 26 april 2023

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw input vorige week bij de dorpsavond Alphen voor de Omgevingsvisie en het Programma Vitaal Platteland. We zijn blij met de grote opkomst tijdens deze dorpsavond. Met uw input kunnen we verdere stappen gaan zetten in het ontwikkelen van een gedragen Omgevingsvisie en Programma voor de gemeente en uw dorp. 

Sfeer van de avond

Aan de hand van de 11 verschillende thema’s voor de Omgevingsvisie inventariseerden we hoe u denkt over een breed scala aan onderwerpen. U plakte uw mening massaal op de verschillende stellingen en bracht veel aanvullende input in. In Alphen deelde u vooral over de thema’s wonen, energietransitie, verkeer & vervoer en gezondheid & milieu uw mening.

Leeswijzer

In het volledige verslaglink naar pdf bestand (2mB) vindt u de opbrengsten van de dorpsavond. U vindt hier foto’s van de verschillende posters, met daarbij (t.b.v. de leesbaarheid) uitgetypt de reacties geplaatst op de post-its.

Hoe nu verder?

De vervolgstap is een uitgebreide analyse van de ingebrachte input tijdens de dorpsavonden voor ieder dorp. We kijken goed naar de resultaten en hoe we uw mening kunnen opnemen in de verschillende te maken keuzes. Vooral wanneer de meningen binnen het dorp uiteen lagen, zullen we een goede afweging moeten maken over de te nemen richting. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld welk effect de te maken keuzes in één dorp heeft op de andere dorpen in de gemeente.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de dorpsavond of dit verslag? Of input die u ons nog wilt meegeven? Neem vooral contact op met Hennie den Boer, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, via hdenboer@westmaasenwaal.nl

Om uw privacy te waarborgen, zijn op de foto’s gemaakt tijdens de dorpsavond personen onherkenbaar gemaakt.

Dreumel, 9 mei 2023

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw input vorige week bij de dorpsavond Dreumel voor de Omgevingsvisie en het Programma Vitaal Platteland. We zijn blij met de grote opkomst tijdens deze dorpsavond. Met uw input kunnen we verdere stappen gaan zetten in het ontwikkelen van een gedragen Omgevingsvisie en Programma voor de gemeente en uw dorp. 

Sfeer van de avond

Aan de hand van de 11 verschillende thema’s voor de Omgevingsvisie inventariseerden we hoe u denkt over een breed scala aan onderwerpen. U plakte uw mening massaal op de verschillende stellingen en bracht veel aanvullende input in. In Dreumel zagen we dat vooral de identiteit van het dorp en de gemeente en de thema’s wonen, natuur & landschap en verkeer & vervoer leefden onder de inwoners.

Leeswijzer

In het volledige verslaglink naar pdf bestand (2mB) vindt u de opbrengsten van de dorpsavond. U vindt hier foto’s van de verschillende posters, met daarbij (t.b.v. de leesbaarheid) uitgetypt de reacties geplaatst op de post-its.

Hoe nu verder?

De vervolgstap is een uitgebreide analyse van de ingebrachte input tijdens de dorpsavonden voor ieder dorp. We kijken goed naar de resultaten en hoe we uw mening kunnen opnemen in de verschillende te maken keuzes. Vooral wanneer de meningen binnen het dorp uiteen lagen, zullen we een goede afweging moeten maken over de te nemen richting. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld welk effect de te maken keuzes in één dorp heeft op de andere dorpen in de gemeente.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de dorpsavond of dit verslag? Of input die u ons nog wilt meegeven? Neem vooral contact op met Hennie den Boer, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, via hdboer@westmaasenwaal.nl.

Om uw privacy te waarborgen, zijn op de foto’s gemaakt tijdens de dorpsavond personen onherkenbaar gemaakt.

Appeltern, 11 mei 2023

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw input vorige week bij de dorpsavond Appeltern voor de Omgevingsvisie en het Programma Vitaal Platteland. We zijn blij met de grote opkomst tijdens deze dorpsavond. Met uw input kunnen we verdere stappen gaan zetten in het ontwikkelen van een gedragen Omgevingsvisie en Programma voor de gemeente en uw dorp. 

Sfeer van de avond

Aan de hand van de 11 verschillende thema’s voor de Omgevingsvisie inventariseerden we hoe u denkt over een breed scala aan onderwerpen. U plakte uw mening massaal op de verschillende stellingen en bracht veel aanvullende input in. In Appeltern zagen we dat de thema’s voorzieningen, verkeer & vervoer en gezondheid & milieu erg leven onder de inwoners.

Leeswijzer

In het volledige verslaglink naar pdf bestand (2mB) vindt u de opbrengsten van de dorpsavond. U vindt hier foto’s van de verschillende posters, met daarbij (t.b.v. de leesbaarheid) uitgetypt de reacties geplaatst op de post-its.

Hoe nu verder?

De vervolgstap is een uitgebreide analyse van de ingebrachte input tijdens de dorpsavonden voor ieder dorp. We kijken goed naar de resultaten en hoe we uw mening kunnen opnemen in de verschillende te maken keuzes. Vooral wanneer de meningen binnen het dorp uiteen lagen, zullen we een goede afweging moeten maken over de te nemen richting. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld welk effect de te maken keuzes in één dorp heeft op de andere dorpen in de gemeente.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de dorpsavond of dit verslag? Of input die u ons nog wilt meegeven? Neem vooral contact op met Hennie den Boer, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, via hdboer@westmaasenwaal.nl.

Om uw privacy te waarborgen, zijn op de foto’s gemaakt tijdens de dorpsavond personen onherkenbaar gemaakt.

Beneden-Leeuwen, 15 mei 2023

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw input vorige week bij de dorpsavond Beneden-Leeuwen voor de Omgevingsvisie en het Programma Vitaal Platteland. We zijn blij met de grote opkomst tijdens deze dorpsavond. Met uw input kunnen we verdere stappen gaan zetten in het ontwikkelen van een gedragen Omgevingsvisie en Programma voor de gemeente en uw dorp.

Sfeer van de avond

Aan de hand van de 11 verschillende thema’s voor de Omgevingsvisie inventariseerden we hoe u denkt over een breed scala aan onderwerpen. U plakte uw mening massaal op de verschillende stellingen en bracht veel aanvullende input in. In Beneden-Leeuwen ontvingen we vooral input over de identiteit van Beneden-Leeuwen en voor de thema’s voorzieningen, verkeer & vervoer en natuur & landschap.

Leeswijzer

In het volledige verslaglink naar pdf bestand (2mB) vindt u de opbrengsten van de dorpsavond. U vindt hier foto’s van de verschillende posters, met daarbij (t.b.v. de leesbaarheid) uitgetypt de reacties geplaatst op de post-its.

Hoe nu verder?

De vervolgstap is een uitgebreide analyse van de ingebrachte input tijdens de dorpsavonden voor ieder dorp. We kijken goed naar de resultaten en hoe we uw mening kunnen opnemen in de verschillende te maken keuzes. Vooral wanneer de meningen binnen het dorp uiteen lagen, zullen we een goede afweging moeten maken over de te nemen richting. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld welk effect de te maken keuzes in één dorp heeft op de andere dorpen in de gemeente.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de dorpsavond of dit verslag? Of input die u ons nog wilt meegeven? Neem vooral contact op met Hennie den Boer, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, via hdboer@westmaasenwaal.nl.

Om uw privacy te waarborgen, zijn op de foto’s gemaakt tijdens de dorpsavond personen onherkenbaar gemaakt.