We gaan proberen geldproblemen bij onze inwoners vroeg in beeld te krijgen. Deze vroegsignalering doet de gemeente West Maas en Waal samen met PLANgroep. Door er op tijd bij te zijn proberen we ergere problemen te voorkomen. En onze inwoners waar nodig snel te helpen.

Contact bij betalingsachterstand

In een nieuwe wet, die dit jaar is ingegaan, is snelle hulp bij betalingsachterstanden geregeld. Verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf geven signalen van schulden zo vroeg mogelijk door aan de gemeente. Zij zijn dat verplicht. Afhankelijk van de zwaarte van de problemen volgt een hulpaanbod.
De gemeente werkt samen met PLANgroep. Zij nemen contact op met alle inwoners die een  betalingsachterstand hebben.

Hulp bij betalingsachterstand

Het incassoproces van de meldende organisatie wordt in principe voor 30 dagen opgeschort. Dan moet een inwoner wel de hulp accepteren. En aan nieuwe betalingsverplichtingen voldoen. In die 30 dagen wordt gewerkt aan een snelle oplossing.
De hulp die geboden wordt kan variëren van het treffen van een betalingsregeling tot schuldhulpverlening. Of ondersteuning bij andere problemen. Het doel is om incassomaatregelen, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van water of elektra en huisuitzettingen, zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie? westmaasenwaal.nl/vroegsignalering