Er speelt het nodige in Altforst wat vraagt om een goede en logische afstemming. Er zijn opgaven en ontwikkelingen op vele terreinen; sociale verbondenheid, iedereen doet mee, leefbaarheid kleine kern, vrijwilligersinzet, woningbouw, schoolgebouw, dorpshuis en sport. Deze belangrijke ontwikkelingen kunnen niet los van elkaar worden gezien. En vraagt om een integrale aanpak. 

Daarom sloten verschillende organisaties en verenigingen uit Altforst in juni 2022 samen met gemeente West Maas en Waal een zogenaamde Dorpendeal met provincie Gelderland. 

In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie Gelderland nieuwe afspraken om samen te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp.

In de Dorpendeal voor Altforst staan de volgende vragen centraal: Wat kunnen we samen doen aan de sociale structuur en inrichting om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen met allerlei activiteiten in het dorp? Wat is daarvoor nodig? En is dit ook betaalbaar? 

Projectgroep

Er is een projectgroep gevormd. Daarin zitten de onderstaande organisaties en verenigingen. Zij ondertekenden vorig jaar de Dorpendeal: 

Ondertekening Dorpendeal
  • dorpsplatform Altforst Actief
  • dorpshuis De Uithof
  • basisschool De Tweestroom
  • voetbalvereniging AAC-Olympia
  • jongerenvereniging Jeugd van Altforst
  • seniorenvereniging 50+ Altforst
  • gemeente West Maas en Waal
  • provincie Gelderland

Projectteam van VundamenZ

Als eerste zochten we een coördinerende, ondersteunende projectleider. Dit is VundamenZ uit Ommen geworden. Hun aanpak, kennis en ervaring rondom vraagstukken over leefbaarheid in kleine kernen, sloot het beste aan bij de uitgezette aanbesteding. 
Vanuit VundamenZ is er een projectteam dat de projectgroep begeleidt. 

Heeft u gevonden wat u zocht?