Woningbouw

Op verschillende locaties in West Maas en Waal wordt gebouwd. Denk aan starterswoningen, appartementen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Om aan de groeiende wens naar zelf bouwen tegemoet te komen is er ook een breed aanbod in vrije kavels. 
De gemeente heeft een starterslening.

Woonvisie

In 2030 is West Maas en Waal bekend als een aantrekkelijke plaats om te wonen, aldus een van onze 15 speerpunten in de Visie Leefbaarheid Kernen 2030. Wij hebben een woonvisie opgesteld. Deze dient als springplank om invulling te geven aan dat speerpunt en daarmee kunnen langjarige ontwikkelingen nieuw perspectief krijgen.

Toetsingskader woningbouw

Als eerste uitvoeringsmaatregel  van de Woonvisie is een toetsingskader woningbouw opgesteld.
Doel van dit toetsingskader is helder te maken welke woningen hieronder vallen, hoeveel woningen er tweejaarlijks verdeeld kunnen worden en welke ingediende woningbouwinitiatieven gehonoreerd kunnen worden. 

Verkoop gemeentelijke kavels

In de dorpen Alphen, Altforst en Maasbommel hebben we woningbouwlocaties liggen. Op deze locaties zijn diverse kavels te koop. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Verkoop door derden

Er zijn ook enkele locaties in onze gemeente waar een projectontwikkelaar woningen en kavels verkoopt.

Top