Heeft u een plan of initiatief dat niet past binnen het bestemmingsplan? Bijvoorbeeld het bouwen van woningen of het vestigen of uitbreiden van uw bedrijf?

Dan gaan we graag met u in overleg om te kijken wat de mogelijkheden zijn vóórdat u een formele aanvraag indient. Dat doen we in een overleg, de zogenaamde Omgevingstafel. Met alle inhoudelijke adviseurs bespreken we uw plan en komen zo tot een advies. Dit proces kent een aantal stappen:

  1. vul het formulier in met alle informatie over uw initiatief
  2. u krijgt een bevestiging en een rekening van de legeskosten (€ 2.088,- 2022)
  3. we bespreken met alle inhoudelijk betrokken adviseurs uw initiatief bij de Omgevingstafel
  4. we geven een advies aan het college van burgemeester en wethouders over uw initiatief
  5. u wordt geïnformeerd over het besluit

Aanvraag omgevingstafel (printversie)

DigiD linkAanvraag Omgevingstafel DigiD

eHerkenning linkAanvraag Omgevingstafel eHerkenning

Neem contact op als u vragen heeft

Heeft u vragen over het proces?
Bel dan met Merve Öner, secretaris Omgevingstafel of Peter van Mil, voorzitter Omgevingstafel via 14 0487. Of mail uw vragen naar Omgevingstafel@westmaasenwaal.nl.

Meer informatie over de Omgevingstafel

Bij de Omgevingstafel bespreken we met alle betrokken adviseurs of uw initiatief wenselijk en mogelijk is binnen de kaders en regels. U krijgt daarna een advies over uw initiatief. Zo weet u snel of uw initiatief kans van slagen heeft en welke eventuele voorwaarden gelden. Iedere maand is er een Omgevingstafel waarin we maximaal 6 initiatieven bespreken. 

U kunt geen rechten ontlenen aan wat aan de Omgevingstafel wordt besproken. Maar als u een positief advies heeft, is de kans uiteraard groot dat u uw initiatief kunt realiseren.

Handige informatie

Denkt u erover een plan in te dienen? Wij toetsen uw plan op een aantal kwaliteitseisen.

Doet u een aanvraag voor nieuwbouw of verbouw van woningen? Dan vindt eisen hiervoor in het toetsingskader woningbouw.

Daarnaast toetsen wij aanvragen op:

Heeft u gevonden wat u zocht?