Principeverzoek indienen op dit moment niet mogelijk

In 2022 zijn wij gestart met de Omgevingstafel. Dit is een nieuwe werkwijze die vooruit loopt op de komst van de Omgevingswet. De doorlopende stroom van (principe)verzoeken zorgde voor een groot aantal bestemmingsplanprocedures. 

Op dit moment nemen wij geen nieuwe principeverzoeken in behandeling. De agenda voor de omgevingstafel is voor 2023 al helemaal vol. De aanvraagformulieren hebben we tijdelijk uitgeschakeld.

  Wat doen we bij de Omgevingstafel?

  Heeft u een initiatief dat niet past binnen het bestemmingsplan? Bijvoorbeeld het bouwen van woningen of het vestigen of uitbreiden van uw bedrijf?

  Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn vóórdat u een formele aanvraag indient. Dat doen we in overleg, de zogenaamde omgevingstafel. Met alle inhoudelijke adviseurs bespreken we uw plan en komen zo tot een advies. Wij kijken aan de voorkant of het principeverzoek volledig is. We agenderen alleen volledige verzoeken voor de Omgevingstafel.

  Hoe kunt u het initiatief beschrijven?

  Om uw initiatief goed te kunnen beoordelen heeft uw initiatief de volgende informatie:

  • een beschrijving waarin staat hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt
  • een omschrijving van uw initiatief en uw redenen
  • een situatietekening en/of bouwtekening zo het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien
  • een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied. Zijn er bijzonderheden over het gebied te melden? Beschrijf ze dan. Bijvoorbeeld of sprake is van een eventueel hoogteverschil op het perceel en of er openbaar gebied gaat ontstaan

  Het proces van de Omgevingstafel bestaat uit een aantal stappen:

  1. u vult het formulier in met alle informatie over uw initiatief
  2. u krijgt een bevestiging en een rekening van de legeskosten (€ 2.130,- 2023)
  3. we bespreken met alle inhoudelijk betrokken adviseurs uw initiatief bij de Omgevingstafel
  4. we geven een advies aan het college van burgemeester en wethouders over uw initiatief
  5. we informeren u over het besluit

  Aanvraag omgevingstafel (printversie)

  Aanvraag Omgevingstafel DigiD

  Aanvraag Omgevingstafel eHerkenning

  Neem contact op als u vragen heeft

  Heeft u vragen over het proces?
  Bel dan met Merve Öner, secretaris Omgevingstafel of Peter van Mil, voorzitter Omgevingstafel via 14 0487. Of mail uw vragen naar Omgevingstafel@westmaasenwaal.nl.

  Meer informatie over de Omgevingstafel

  Bij de Omgevingstafel bespreken we met alle betrokken adviseurs of uw initiatief wenselijk en mogelijk is binnen de kaders en regels. U krijgt daarna een advies over uw initiatief. Zo weet u snel of uw initiatief kans van slagen heeft en welke eventuele voorwaarden gelden. Iedere maand is er een Omgevingstafel waarin we maximaal 6 initiatieven bespreken. 

  U kunt geen rechten ontlenen aan wat aan de Omgevingstafel wordt besproken. Maar als u een positief advies heeft, is de kans uiteraard groot dat u uw initiatief kunt realiseren.

  Handige informatie

  Denkt u erover een plan in te dienen? Wij toetsen uw plan op een aantal kwaliteitseisen.

  Doet u een aanvraag voor nieuwbouw of verbouw van woningen? Dan vindt eisen hiervoor in het toetsingskader woningbouw.

  Daarnaast toetsen wij aanvragen op:

  Heeft u gevonden wat u zocht?